Aanmelden

Werken bij

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vacatures

Agora is continu op zoek naar professionals:​

Wil je werken bij een ambitieuze en lerende organisatie? Wil je je met hoofd en hart inzetten voor onze kinderen? Agora is op zoek naar:

Leraren voor:
​​​CBS De Saenparel​ in Zaandam
RKBS Willibrord in Zaandam
CBS Kleurenpracht in Zaandam
ICBS De Oceaan in Assendelft

Lees hier de vacaturetekst en hoe te reagere​n.​ 

Vakleraar bewegingsonderwijs voor: 

CBS De Korenaar in Oostzaan

Lees hier de vacaturetekst en hoe te reagere​n.​ 

Zij-instromers HBO / WO

Heb je minimaal een HBO-diploma en zou je wel voor de klas willen werken? Misschien is het zij-instroomtraject wel iets voor jou! Wil je weten aan welke eisen je moet voldoen en welke stappen je kunt nemen? Klik dan hier voor de brochure. Voor aanvullende informatie stuur dan een mail naar mw. J. Dieventhaal via info@agora.nu​.
Voor het schooljaar 2017-2018 is het niet meer mogelijk om aan te melden i.v.m. de start van het nieuwe schooljaar per 1 september, echter voor het schooljaar 2018-2019 kun je je wel alvast opgeven.
Indien het zij-instroomtraject niet bij je past maar je zou wel als leraar aan de slag willen gaan dan kun je je aanmelden bij de iPabo voor de twee-jarige deeltijdopleiding.

Professionalisering

Om goed onderwijs te kunnen geven zijn professionals nodig die zich blijven ontwikkelen.

Bij Agora werken professionals in verschillende functies. Het merendeel van de medewerkers werkt op de scholen als leraar, onderwijsondersteuner of directielid. Aan de bovenschoolse organisatie zijn medewerkers verbonden die ondersteunend zijn aan het primaire proces op de scholen.

Agora ondersteunt de professionele ontwikkeling van al haar medewerkers door beleid dat ontwikkeld is op basis van de CAO Primair Onderwijs. Professionalisering vindt voor een groot deel plaats in de Agora Leergemeenschap, daarnaast kan iedereen zich op individueel niveau scholen. In een goed ingerichte gesprekkencyclus worden de ontwikkelingen bijgehouden.

Agora Support

Om flexibiliteit binnen de organisatie t.a.v. personeel te creëren is vorm gegeven aan een nieuw bedrijfsonderdeel Agora Support genaamd. In Agora Support zit personeel met diverse specialisaties die ingezet kunnen worden binnen de hele organisatie: onderwijsassistenten, conciërges, administratieve medewerkers, leraren, personeel passend onderwijs, tijdelijk personeel en meerschoolse ICT specialisten.
De ambitie is om ook vakleerkrachten hier aan toe te voegen om tot een kwalitatief hoogwaardige inzet van vakleerkrachten (gymnastiek of creatief) te komen.

Stage lopen

Agora ziet het als haar taak om aankomende professionals de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen als stagiair. In de praktijk leer je het vak, dat kan zijn als onderwijsondersteuner of als leraar.

Agora heeft met de iPabo een convenant gesloten, wat betekent dat we in ieder geval veel studenten van de iPabo als stagiair binnen onze stichting hebben. Het betekent ook dat Agora zich medeverantwoordelijk voelt voor het curriculum en de kwaliteit van de iPabo.
Voor meer informatie: stages@agora.nu

Daarnaast lopen ook studenten van andere hogescholen en van ROC's bij ons stage.
Deze kunnen informatie inwinnen via: info@agora.nu.​