Aanmelden

Bestuur

​​​​​​​​​Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Agora.

Het College geeft leiding​ aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de resultaten op onderwijskundig, personeel en materiëel gebied.​ Daarnaast ontwikkelt het College het strategisch beleid van de organisatie en vertegenwoordigt zij Agora in overleggen met overheden, regionale en landelijke partners.

Het College van Bestuur is gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.


 

Taco Keulen
(voorzitter College van Bestuur)

Rien Spies
(lid College van Bestuur)

Carlita Koningstein
(bestuurssecretaris)

​​​