Aanmelden

Bureau

Het Centraal Bureau biedt ondersteuning aan het College van Bestuur, beleidsmedewerkers en ​de scholen van Agora.

Op het Centraal Bureau zijn de volgende afdelingen gehuisvest:

​Afdeling Huisvesting en Facilitair


 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofd: Erik Boogaard


 

De afdeling beheert de onderwijsgebouwen van Agora. Hierbij gaat het om onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw. Daarnaast spelen zaken op facilitair gebied zoals mantelcontracten i.v.m.  wettelijke verplichte aanbestedingen, al of niet Europees, en de meer dagelijkse zaken zoals beheer sluitsystemen, alarmopvolging, vuilafvoer, nutsvoorzieningen, inkoop verlichting, centralisatie meubilair, etc. Ook is er een kleine onderhoudsdienst voor gebouw gerelateerde storingen en onderhoud. 

 

​Afdeling Personeel & Organisatie

 

Hoofd: Janine DieventhaalDe afdeling bestaat uit een hoofd P&O en een personeelsfunctionaris. Het hoofd P&O ontwikkelt en adviseert het College van Bestuur en de directies over het P&O-beleid, ondersteunt de voorbereiding, implementatie en uitvoering van het P&O-beleid.
De personeels- en salarisadministratie verzorgt de personeels- en salarisadministratie, voert rechtspositionele regelingen vanuit de cao uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden. 

 

​Afdeling Financiën

 

​Hoofd: Joss Kuijpers

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de administratie van de organisatie, de begrotingscyclus, de tussentijdse budgetrapportages en het opstellen van het financieel jaarverslag. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het toetsen van de interne controle binnen de organisatie. De afdeling heeft veelvuldig contact met de schooldirecties over het financiële beleid.

 

​Afdeling Secretariaat

 

Hoofd: Carlita Koningstein

 

De afdeling verzorgt de secretariële , administratieve en logistieke ondersteuning van het College van Bestuur, de afdelingen en diverse overleggen. Tevens is de afdeling het aanspreekpunt voor de interne en externe communicatie.