Aanmelden

Over Agora

​​De agora was in het oude Griekenland ​de marktplaats, de plek waar het sociale leven zich afspeelde. Een plek voor ontmoeting, onderwijs, politiek en handel.

De stichting Agora is ontstaan uit een vergadering van op levensbeschouwelijke en onderwijskundige punten verschillende organisaties en scholen. Deze fuseerden in 2001 tot één grote organisatie.

Bij Agora horen 25 basisscholen in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. IKC Tijstroom (Zaandam) verzorgt speciaal basisonderwijs.

Bij Agora werken ruim 700 medewerkers: leraren, onderwijsondersteunend personeel, interne begeleiders en schoolleiders. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijke opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora toevertrouwde kinderen.