Aanmelden

Identiteit

​​​​​Agora is een stichting voor bijzonder onderwijs. Dit betekent dat onze 25 scholen onderwijs bieden gebaseerd op een levensbeschouwelijke waarden. Kenmerken hiervan zijn:
  • een respectvolle omgang met jezelf, de ander en de omgeving,
  • dat we ons verbonden voelen met elkaar en dat we verschillen respecteren,
  • dat het geloof vanuit de Bijbel een inspiratiebron is,
  • dat we vertrouwen hebben en geven,
  • dat we verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen,
  • dat we bijdragen aan een betere wereld waar elk mens tot zijn recht komt.

De Resonansgroep is een adviesorgaan binnen Agora dat adviseert aan het College van Bestuur. De Resonansgroep buigt zich over vragen die raken aan de identiteit van de organisatie: hoe geef je vorm aan het bijzondere karakter van Agora? Hoe maak je dit zichtbaar, gelet op de diversiteit van de scholen? Hoe houd je de identiteit levendig binnen de organisatie? Hoe ga je om met actuele ontwikkelingen die de identiteit raken?

De Resonansgroep bestaat uit acht leden, vier interne en vier externe leden die de maatschappelijke omgeving van Agora vertegenwoordigen en het bijzonder onderwijs een warm hart toedragen.

​​​Externe leden:
Karien Verschuren
Alida Joachim​​
Peter Henk Steenhuis
Vacature

Docent levensbeschouwelijke vorming
Oud Directeur basisschool
Redacteur Dagblad Trouw
-​
​Interne leden:
Susan Prins
Mark Verdam
Ingrid van de Putte
Judy Hilverda

CBS Het Baken
Evangelische BS Het Schatrijk
RK Jenaplanschool De Bijenkorf
ICBS De Piramide