Aanmelden

Missie en visie

​De missie en visie staat aan de basis van ons beleid en is leidend in het handelen​​ van al onze medewerkers.

Missie

Het is onze missie om bijzonder goed onderwijs te bieden aan iedereen. Met de inspiratie uit onze levensbeschouwelijke waarden dragen we bij aan een betere wereld, nu en in de toekomst. 

Visie 

Bij Agora hebben we hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en ouders. Daarom realiseren we:

  • een brede vorming van elk kind, onder meer met passend onderwijs,
  • educatief partnerschap met ouders,
  • eigenaarschap van alle betrokkenen,

Dit maken wij mogelijk door:

  • een eigentijdse, stimulerende leer- en werkomgeving te bieden,
  • intensieve samenwerking tussen teamleden vanuit een onderzoekende houding aan te moedigen​,
  • continu aan professionele ontwikkeling te werken. De professionele ontwikkeling van onze medewerkers vindt plaats in de Agora Leergemeenschap​.