Aanmelden

Publicaties

​​​​Op deze pagina staan verschillende publicaties en documenten van Agora op het gebied van beleid, verantwoording en onderwijs. Deze documenten kunt u inzien of downloa​den.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2019.PDF

Jaarverslag 2014.PDF

​​Jaarverslag 2015.pdf
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017 publieksversie (beeldmateriaal met hoogtepunten van 2017).

Jaarverslag 2017

 

Documenten met algemene schoolinformatie

Agora-gids 2018-2019

Klachtenregeling

​​Agora brengt ook een magazine uit, Marktplaats genaamd. Op de pagina Marktplaats kunt u alle publicaties tot nu toe lezen. Op de pagina Coda staan artikelen die de moeite waard van het publiceren  zijn, maar niet meer in de Marktplaats pasten.