Aanmelden

Beleid

​​​​​​​​​​​De drie pijlers in ons onderwijs zijn brede ontwikkeling, passend onderwijs en opbrengstgericht leren. Dit beleid ontwikkelen samen met gemeentelijke, regionale en landelijke partners.

 

Het (onderwijs) beleid van Agora is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Leren Leven (2015-2019)

Verantwoordelijken voor de verschilende beleidsthema's:

​​​Ma​​rja Bruinsma

​Integrale Kindcentra (IKC), ouderbetrokkenheid, onderwijsachterstanden en VVE, bildung

​Anneke Bax

​Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Zaanstad,
Passend Onderwijs

​Truus van Pinxteren​Coaching, begeleiding, professionalisering
​Hans Kroes​Onderwijs en ICT

​Marc van de Geer​Cultuur

​​Gerrit Kramer​Kwaliteit

 


 

​​