Aanmelden

Agora Leergemeenschap

Agora stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zijn medewerkers en zet hoog in om kwaliteit te behalen en te behouden. Dit is nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen die morgen de wereld aan moeten kunnen.

De medewerkers van Agora werken in een professionele cultuur, die rust op vertrouwen, verbeteren en verantwoorden. Een cultuur die uitgaat van de zone van naaste ontwikkeling, eigenaarschap van medewerkers en feedback op proces en gedrag.

De Agora Leergemeenschap is het platform waarin alle medewerkers zich blijvend kunnen professionaliseren. In dit platform leren alle medewerkers met en van elkaar. De leergemeenschap biedt verschillende activiteiten:

  • Agorabrede professionaliseringsmiddagen;
  • Werken in Professionale Leergemeenschappen (PLG's);
  • E-learning: modules op het digitale platform van de Agora Leergemeenschap.

Met en van elkaar leren in leergemeenschappen
Met en van elkaar leren op professionaliseringsdagen