Aanmelden

Bildung

Bildung, of brede vorming, staat centraal in het onderwijsbeleid van de basisscholen van Agora​. Bij het onderwijs in de schoolse vakken, zoals taal, lezen en rekenen, is het de bedoeling dat kinderen iets leren en iets kunnen. Bij bildung werken we er aan dat kinderen ook iets worden.

Bildung bij Agora is (begeleide) zelfvorming, met aandacht voor: oordeelsvermogen (autonomie en zelfzorg), medemenselijkheid en medeleven, solidariteit en burgerschap, verbeeldingskracht en creativiteit. Ons uiteindelijke doel is een basis geven, zodat elk kind vanuit een zekere integriteit, zichzelf en de samenleving in positieve zin kan beïnvloeden.

De schrijver Peter Henk Steenhuis heeft, in samenwerking met Agora en de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, het boek 'De Zaanse Agora' geschreven. Dit boek bevat interviews met bekende Zaankanters, leraren en leerlingen van onze scholen rond onderwijs en bildung. 'De Zaanse Agora' kunt u​ bij ons bestellen door een mail te sturen naar secretariaat@agora.nu. 

​                          Persbericht De Zaanse Agora.pdf