Aanmelden

Integraal Kindcentrum (IKC)

​Het Integraal Kindcentrum (IKC) is voor álle kinderen de plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen. Er is hierin geen onderscheid tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Spelenderwijs leren en lerenderwijs spelen. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten, als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt; onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa. Kinderen hebben het fijn en worden hierdoor actief uitgedaagd.

Ouders hebben dan te maken met één samenwerkend team van medewerkers en ontvangen informatie vanuit één loket. Zij zijn vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare sc​hool verzekerd van een goed en afgestemd aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag, en ook tijdens de vakanties. Een IKC is altijd open.
Het streven is dat een IKC 52 weken in het jaar, 5 dagen per week open is tussen  07.00 uur en 19.00 uur.

Een IKC kan bestaan uit de samenwerking tussen:
- Peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
- Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
- Basisonderwijs
- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar   

Agora en kinderopvangorganisatie TintelTuin willen ervoor zorgen, dat onderwijs en opvang naadloos op elkaar aansluiten. Zij gaan met elkaar op pad om binnen een aantal jaren elke school om te vormen tot IKC, waarin uiteindelijk het onderscheid tussen de school en de opvang zal zijn opgeheven.

Daarnaast werkt Agora ook samen met andere partners voor kinderopvang. Op de site van de scholen kunt u zien welke partners dat zijn.

Wij nodigen u uit om bij de school en/of de opvang van uw keuze een afspraak voor een kennismaking en een inschrijfformulier aan te vragen. Direct inschrijven voor de kinderopvang kan via TintelTuin.