Aanmelden

Passend Onderwijs Agora

​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

Voor alle leerlingen van de Agorascholen zien we volwaardig burgerschap als einddoel. We streven na dat kinderen, ongeacht kleur, etnische afkomst, geslacht of beperking mee kunnen doen in de samenleving.

De school waar u uw kind aanmeldt, zoekt naar manieren om onderwijs te geven dat het beste bij hem of haar past. Dat kan op de school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. Daarvoor werkt Agora samen met andere schoolbesturen in het samenwerkingsverband PO Zaanstreek. Samen zijn zij verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie kunt u vinden op www.swvpozaanstreek.nl 

​​Binnen Agora hebben we een bovenschoolse voorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: de Kangoeroegroep. Deze groep is bestemd voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. Binnen de Kangoeroegroep wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafde kinderen gerichte doelen en vaardigheden. Klik hier voor de informatiebrochure. of ​bezoek de ​website van de kangoeroegroepen

 ​​