Aanmelden

Onderwijs

​​De hoofddoelstelling van alle Agora-scholen is het geven van goed onderwijs met goede leerresultaten voor iedereen . Maar kinderen leren niet alleen op school; zij leren en ontwikkelen altijd en overal.

Bij Agora staan vijf beloftes centraal:

​​Brede vorming​​
Brede vorming wil zeggen dat we kinderen meer mee willen geven dan de basisvakken lezen, rekenen en schrijven.
Wat we onder brede vorming verstaan kunt u lezen op de pagina brede vorming.
Bijzonder onderwijs
​Bijzonder onderwijs betekent dat onze scholen onderwijs geeft dat waarden gedreven is. Normen en waarden die hun basis hebben in onze Christelijke identiteit. Elke school geeft hier zijn eigen invulling aan. 
Meer over de identiteit van Agora kunt u lezen op de pagina Identiteit.
​Inclusie
​Inclusie betekent dat elk kind welkom is bij Agora.
In het kader van Passend Onderwijs zetten wij ons in om elk kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft.
U kunt meer lezen over Passend Onderwijs bij Agora op de pagina Passend Onderwijs Agora.
Talentontwikkeling
Wij geloven dat ieder kind zijn of haar eigen talenten heeft. 
Door een breed aanbod in ons onderwijs te bieden, waarin sport, muziek, kunst en cultuur een plek hebben komen we tegemoet aan deze talenten. 
​Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent bij Agora niet alleen dat we zorg willen dragen voor onze omgeving door o.a. het gebruik van zonnepanelen in te zetten of kinderen kennis te laten maken met de natuur. Het betekent dat we ook een duurzame relatie aan willen gaan met de kinderen, ouders en personeel.


 

De basis van ons beleid is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan (2015-2018) 'Leren Leven'.

Elke school heeft daarnaast een eigen schoolplan, waarin de concrete invulling van het eigen onderwijskundig beleid staat beschreven. Dit kunt u op de site van de school vinden.