Aanmelden

Klachten

Als u een klacht heeft over iets dat in of om de school gebeurd is, is het belangrijk dat u op de goede plaats terecht komt en dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. Daarom beschikt Agora over een klachtenregeling. De regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij de Agora-scholen.

Als u een klacht heeft, is het belangrijk om te kijken of uw klacht binnen de school kan worden opgelost. U bespreekt een klacht eerst met de leraar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directie of met de contactpersoon op school.

Elke school heeft één of twee contactpersonen die zijn benoemd door de directie; vaak een leraar en een ouder. Een contactpersoon ondersteunt de klager, maar houdt zich niet met de inhoud van de klacht bezig.

Voor klachten over aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie en sexuele intimidatie) kunt u rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Agora heeft mevrouw Heleen de Jong aangesteld als externe vertrouwenspersoon (bereikbaar per mail: vertrouwenspersoon@agora.nu). 

Agora is bij verschillende klachtencommissies aangesloten, afhankelijk van de signatuur van de school. De commissie onderzoekt de klacht en verklaart de klacht op grond hiervan​ al dan niet gegrond. De commissie adviseert over de te nemen maatregelen aan het bevoegd gezag van Agora.

De verschillende adressen zijn beschikbaar op de scholen.

Hier kunt u de klachtenregeling downloaden.