Aanmelden

Ouderbetrokkenheid

De scholen van Agora investeren in een hoge ouderbetrokkenheid vanuit het besef dat onderzoek aantoont dat de betrokkenheid van ouders een significant positief effect heeft op het sociaal functioneren en leersucces van kinderen.

Wij zien de ouders/ verzorgers als educatief partner. De ouders maken hun kind dag en nacht mee, kennen de omgeving waarin het kind zich beweegt buiten die van de school, hebben alle informatie over het welbevinden en kennen de kansen en bedreigingen.

​​