Aanmelden

Ouders

​​​​De ouders, danwel de verzorgers, zijn de belangrijkste partners van onze scholen. We realiseren ons dat het kostbaarste wat ze hebben, aan ons wordt toevertrouwd. Daarom betrekken we ouders op verschillende wijzen bij de ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige en sociale mensen in onze samenleving.

 

Schoolkeuze

Met 25 scholen in de Zaanstr​​​​​eek, is er altijd wel een basisschool van Agora bij u in de buurt. U kunt kennis maken met de scholen van Agora via de pagina Basisschool in de buurt.

Informatie

Het is voor ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Algemene informatie over onze scholen kunt u vinden in de Agora-gids. Daarnaast heeft elke school een eigen schoolgids met schoolspecifieke informatie.

Op de pagina Publicaties vindt u documenten, zoals protocollen rond medische situaties en klachten.

Privacy

Op de scholen van Agora w​ordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de Agora-gidsHeeft u vragen, opmerkingen rondom privacy dan kunt u contact opnemen met de school. Komt u er samen niet uit dan verwijzen wij naar onze klachtenregeling. U kunt ook contact opnemen met de (externe) Functionaris Gegevensbescherming.