Aanmelden

Nieuw-/ verbouw

​​De afdeling Huisvesting van Agora werkt nauw samen met de scholen en met de gemeente Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Deze nauwe samenwerking is belangrijk omdat gemeenten de wettelijke zorgplicht hebben voor onderwijshuisvesting. Deze zorgplicht betekent concreet dat gemeenten de zorg dragen voor de financiering van nieuwbouw en uitbreidingen. Schoolbesturen dragen vervolgens de verantwoordelijkheid voor de nieuwbouw en in navolging daarvan het onderhoud.  De basis voor de samenwerking in Zaanstad is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP). 

​Wat is het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (IHP)?

Het IHP is een project van de gemeente en de Zaanse schoolbesturen en helpt om in gezamenlijkheid keuzes te maken rondom de vernieuwing van onderwijshuisvesting. Het IHP legt de kaders vast waarbinnen wordt geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting bij nieuw- en verbouw van scholen voor primair (basis) onderwijs. Uitgangspunt van het IHP is: 'het realiseren van kwalitatief goede en duurzame onderwijshuisvesting op de juiste plek in de stad .​

Afgeronde projecten
Sinds de start van het IHP in 2011 zijn onderstaande projecten afgerond:

​School:Project:​Afgerond in: ​
Tamarinde
(locatie Jonge Arnoldusstraat)
Vervangende nieuwbouw van zes lokalen201​8
​​De Regenboog

​Permanente uitbreiding met één lokaal​2018
Het SchatRijk

​Permanente uitbreiding met speellokaal en twee leslokalen.​2016
Tamarinde /(Herman Gorter)

​Tijdelijke school met tien lokalen inclusief speellokaal. Voor tijdelijke huisvesting bij nieuwbouw Tamarinde​2016
De Bijenkorf

​Permanente uitbreiding met twee lokalen​2015
De Evenaar

​Permanente uitbreiding met twee lokalen​2015
Het Koraal (Kreekrijk 3)

​Tijdelijke uitbreiding met tien lokalen​2014
Tijstroom

​Permanente nieuwbouw, inclusief kindvoorzieningen en extra m2 voor maatschappelijke organisaties​2013
Octant (parklocatie)

​Semi-permanente uitbreiding met tien lokalen​2012
Het Koraal (Kreekrijk 1)

Semi-permanent​e uitbreiding​ met 22 lokalen2011
Tamarinde (locatie Schaarsven)

Permanente uit​breiding met tw​ee lokalen​

2011​

 

​IKC Kreekrijk: het Koraal en de Delta (Assendelft)
IKC Kreekrijk wordt een nieuw schoolgebouw voor de basisscholen het Koraal en de Delta in Kreekrijk te Assendelft. Naast de scholen is er in het gebouw ook ruimte voor o.a. kinderopvang en buitenschoolse opvang en twee gymzalen.  Het gebouw zal klimaatneutraal gerealiseerd worden. Eind 2017 is gestart met de bouw en de oplevering zal naar verwachting voor de aankomende zomervakantie plaatsvinden.

 


 

IKC Overtuinen: Et Buut en De Westerkim (Zaandam)
Aan de Mauritsstraat wordt nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van de gebouwen van Et Buut en de Westerkim gerealiseerd, zij zullen samen een Integraal Kind Centrum (IKC) gaan vormen. Naast huisvesting voor beide scholen zal er in het nieuwe gebouw ruimte worden gerealiseerd voor een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Er is in april 2019  gestart met de bouw. De oplevering van de nieuwbouw zal naar verwachting voor de zomervakantie van 2020 plaatsvinden.


 


 

IKC Rosmolen Zuid: de Saenparel en Willibrord (Zaandam)
De Saenparel en de Willibrord gaan fuseren en zullen een IKC gaan vormen in de Rosmolenwijk. Het IKC waarin onderwijs en kinderopvang samenkomen zal worden gehuisvest in een nieuw te bouwen pand aan het Roggeplein. Begin dit jaar is de opdracht aan de aannemer gegund en is de grond bouwrijp gemaakt. De bouw is gestart in april en de oplevering van de nieuwbouw zal naar verwachting voor de zomervakantie van 2020 plaatsvinden. 


 


 

De Hoeksteen (Krommenie)
Voor basisschool de Hoeksteen zal een geheel nieuw schoolgebouw worden gebouwd in het Rosariumpark op de plaats waar voorheen de sporthal 'de Gordijnhal' heeft gestaan. Door de stijgende bouwkosten en daarbij achterblijvende financiering is er in het traject enige vertraging ontstaan, maar inmiddels zijn de budgetten bijgesteld. Naar verwachting kan er na de zomervakantie een start worden gemaakt met de nieuwbouw. Oplevering van de nieuwbouw zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.


 

 

Toermalijn (Wormerveer)
Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Toermalijn is vorig jaar gepresenteerd en momenteel loopt de bestemmingsplanprocedure. Er zal een energie-neutrale school gebouwd gaan worden. Het bestemmingsplan Noordeinde voor de nieuwbouw van de Toermalijn is eind 2018 ter inzage gelegd. De planning gaat er vanuit dat het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van dit jaar door de gemeenteraad van Zaanstad vastgesteld gaat worden. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, volgt de aanvraag voor de omgevingsvergunning en daarna het aanbestedingstraject. De oplevering van de nieuwbouw is gepland voor 2021.


 


 

IKC Inverdan Nieuw West (Zaandam)
In het Inverdan gebied is een locatie voor scholenbouw beschikbaar. Er is besloten om op de beschikbare locatie nieuwbouw te realiseren voor de Rietvink en de Dijk West. De planning gaat uit van oplevering IKC Inverdan Nieuw West in 2022.

​​
Vervolg IHP

Na afronding van het lopende IHP is de opgave die er op het gebied van onderwijshuisvesting ligt niet afgerond. Het bestaande scholenbestand wordt immers elk jaar ouder. Een veranderende onderwijsbehoefte, verouderde gebouwen en duurzaamheidsambities maken een blik naar de toekomst noodzakelijk. Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad een woningbouwambitie vanuit ‘MAAK.Zaanstad’ wat gepaard zal gaan met een noodzaak tot uitbreidingen van de bestaande onderwijshuisvesting dan wel de oprichting van nieuwe scholen. In 2019 zal er, samen met de gemeente en de andere schoolbesturen, een doorkijk gemaakt worden naar de toekomst, dit moet verder vormkrijgen en uitmonden in een ‘Vervolg IHP’.