Aanmelden

Opvang

Naast onderwijs biedt elke school van Agora​ ook opvang. We vinden het belangrijk dat onderwijs en opvang naadloos op elkaar aansluiten. Op vele scholen wordt hieraan gewerkt in het kader van de ontwikkeling naar Integrale Kindcentra (IKC).

Het aanbod op onze basisscholen bestaat uit:

  • Peuterspelen
  • Voor- en naschoolse opvang / buitenschoolse opvang (BSO)
  • Tussenschoolse opvang

De soort opvang kan per school verschillen. Het is goed om op de website van de school te lezen welke vorm van opvang aanwezig is.